Gizlilik Politikası

1. Bir Bakışta Veri Koruma

Genel Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlayabilecek her türlü veridir. Veri koruma hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bu metnin altında listelenen gizlilik politikamıza bakın.

Bu Web Sitesinde Veri Toplama

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu gizlilik politikasının "Sorumlu Taraf" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verileriniz bize sağladığınız zaman toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz verileri içerebilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından veya sizin izninizle otomatik olarak toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfaya erişim zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Bu amaçla ve veri koruma ile ilgili diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2. Barındırma

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcı ile barındırıyoruz:

Strato

Sağlayıcı Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin'dir (bundan böyle "Strato" olarak anılacaktır). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde Strato, IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyalarını toplar.

Daha fazla bilgi için lütfen Strato'nun gizlilik politikasına bakın: https://www.strato.de/datenschutz/.

Strato'nun kullanımı Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 6(1)(f) maddesine dayanmaktadır. Web sitemizin güvenilir bir şekilde sunulması konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. İlgili onay alınmışsa, işleme yalnızca Madde 6(1)(a)'ya dayanmaktadır. 6(1)(a) ve Alman Federal Veri Koruma Yasası'nın (TTDSG) 25(1) maddesine dayanmaktadır, rızanın çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği ölçüde. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Veri İşleme Sözleşmesi

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir veri işleme sözleşmesi (DPA) imzaladık. Bu, hizmet sağlayıcının web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza göre ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan yasal olarak gerekli bir sözleşmedir.

3. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgiler

Veri Koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örn. e-posta ile iletişim) güvenlik açıklarına sahip olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Kontrolör İletişim Bilgileri

Bu web sitesindeki verilerin işlenmesinden sorumlu kontrolör:

Netvee
Jahnstr. 5
63322 Rödrmark

Telefon: +49 (0) 6074 4875801
E-posta: info@netvee.de

Kontrolör, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (ör. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçlarına ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Saklama

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir veri saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizde kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece (örneğin, vergi veya ticari saklama süreleri) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenlerin ortadan kalkmasından sonra gerçekleşecektir.

Bu Web Sitesinde Veri İşlemenin Yasal Dayanağı Hakkında Genel Bilgiler

Veri işleme için onay verdiyseniz, kişisel verilerinizi GDPR'nin 6(1)(a) maddesi veya GDPR'nin 6(1)(a) maddesi veya GDPR'nin 9(2)(a) maddesi GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca özel veri kategorileri işleniyorsa. GDPR'nin 9(1) maddesi uyarınca özel veri kategorileri işleniyorsa. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca GDPR'nin 49(1)(a) maddesine göre gerçekleşir. GDPR'nin 49(1)(a) maddesi. Çerezlerin depolanmasına veya cihazınızdaki bilgilere erişilmesine (örneğin, cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca TTDSG'nin 25 (1) maddesine göre gerçekleşir. Onay her zaman iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemler için gerekliyse, verilerinizi TTDSG Madde 6(1)(b)'ye dayanarak işleriz. GDPR'nin 6(1)(b) maddesine dayanarak işleriz. Ayrıca, verilerinizi GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olması halinde işleriz. GDPR'nin 6(1)(c) maddesine dayanarak işliyoruz. Veri işleme, GDPR Madde 6(1)(f) uyarınca meşru menfaatimize dayalı olarak da gerçekleşebilir. GDPR'nin 6(1)(f) maddesi uyarınca meşru menfaatimize dayalı olarak da gerçekleşebilir. Her bir özel durum için ilgili yasal dayanaklar, bu gizlilik politikasının aşağıdaki paragraflarında verilmiştir.

Veri İşleme İzninizin Geri Çekilmesi

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Halihazırda verilmiş olan onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel Durumlarda Veri Toplamaya ve Doğrudan Pazarlamaya İtiraz Etme Hakkı (GDPR Madde 21)

VERİ İŞLEMENİN GDPR'NİN 6(1)(E) VEYA (F) MADDESİNE DAYANMASI DURUMUNDA GDPR'NİN 6(1)(E) VEYA (F) MADDESİNE DAYANIYORSA, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE, BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİL OLUŞTURMA DA DAHİL OLMAK ÜZERE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN İŞLEME İÇİN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN İDDİA EDİLMESİNE, UYGULANMASINA VEYA SAVUNULMASINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (MADDE 21(1) UYARINCA İTİRAZ). GDPR 21(1) UYARINCA ITIRAZ).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLENİYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR PAZARLAMA AMAÇLARI İÇİN İŞLENMESİNE, BU TÜR DOĞRUDAN PAZARLAMA İLE İLGİLİ OLDUĞU SÜRECE, PROFİL OLUŞTURMA DA DAHİL OLMAK ÜZERE, HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. İTIRAZ ETMENIZ HALINDE, KIŞISEL VERILERINIZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMAÇLARI IÇIN KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21(2) UYARINCA ITIRAZ). GDPR 21(2) UYARINCA ITIRAZ).

Denetim Otoritesine Şikayette Bulunma Hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmez.

Veri Taşınabilirliği Hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir kontrolöre doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

Erişim, Düzeltme ve Silme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcıları ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi edinme ve bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. Bu amaçla ve kişisel verilerle ilgili diğer sorularınız için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin Kısıtlanması Hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu doğrulamak için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuka aykırı olması durumunda, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal taleplerin uygulanması, savunulması veya ileri sürülmesi için ihtiyacınız varsa, silme yerine kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • GDPR Madde 21(1) uyarınca itiraz ettiyseniz. GDPR 21(1) uyarınca itiraz etmeniz halinde, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini depolama dışında kısıtladıysanız, bu veriler yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

SSL veya TLS Şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için, bu site SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Promosyon E-postalarına İtiraz

Künye yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi amacıyla kullanılmasına işbu belge ile itiraz edilmektedir. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen tanıtım bilgileri durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu Web Sitesinde Veri Toplama

Çerezler

Web sitemizde "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler, cihazınıza herhangi bir zarar vermeyen küçük veri paketleridir. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda saklı kalır.

Çerezler bizim tarafımızdan (birinci taraf çerezleri) veya üçüncü taraf şirketler tarafından (üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılır) oluşturulabilir. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf şirketler tarafından sağlanan belirli hizmetlerin web sitelerine entegre edilmesini sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler).

Çerezler çeşitli amaçlara hizmet eder. Birçok çerez teknik nedenlerle gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya video görüntüleme). Diğer çerezler kullanıcı davranışını analiz etmek veya reklam amacıyla kullanılabilir.

Elektronik iletişim süreci, talep ettiğiniz belirli işlevlerin sağlanması (örn. alışveriş sepeti işlevi) veya web sitesinin optimizasyonu (örn. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler, başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin ve benzer tanımlama teknolojilerinin saklanması için onay talep edilmişse, işleme yalnızca bu onaya dayanır (GDPR Madde 6(1)(a) ve TTDSG Bölüm 25(1)). Onay her zaman iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezler ayarlandığında sizi bilgilendirecek, duruma göre çerezlere izin verecek, belirli durumlar için çerezleri engelleyecek veya tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini sağlayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir.

Bu web sitesinde kullanılan çerezler ve hizmetler hakkında bilgileri bu gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

5. Haber Bülteni

Bülten Verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak isterseniz, e-posta adresinize ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız var. Ek veriler toplanmaz veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek amacıyla kullanırız ve üçüncü taraflara ifşa etmeyiz.

Haber bülteni kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca sizin rızanıza dayalı olarak gerçekleşir (GDPR Madde 6(1)(a)). Verilerin, e-posta adresinin saklanmasına ve bültenin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin bültendeki "abonelikten çık" bağlantısına tıklayarak iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleşmiş olan veri işleme operasyonlarının yasallığı, iptalden etkilenmez.

Haber bültenini almak amacıyla bize sağladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinizi iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar tarafımızdan veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacaktır. Bülten dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz, gerekirse, gelecekteki postaları önlemek için tarafımızdan veya bülten hizmet sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de bülten gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 (1) (f) anlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatlerimizden ağır basıyorsa bu depolamaya itiraz edebilirsiniz.

Kaynak: https://www.e-recht24.de